Centrum De Zonnebloom

WORKSHOP:
DE GEBOORTE VAN EEN NIEUW TIJDPERK
Zaterdag 13 november in Roermond 

  

Deze workshop geeft inzicht in de tijd waarin we nu leven, wat er op dit moment allemaal speelt in de wereld en wat maakt dat jij juist nu de geboorte van een heel Nieuw Tijdperk gaat mee maken. Voor sommige onder ons is het nog een angstige tijd maar als je gaat begrijpen wat er werkelijk gaande is kun je die angst ook loslaten.

In de afgelopen 7 workshops hebben alle deelnemers mogen ervaren wat er gebeurt als zij zich verbinden met het hart, de eigen kracht en het genezende vermogen. Vanuit de stevige verbinding, die dan voelbaar is met Gaia en de Bron, is het mogelijk om voorbij het collectieve angstveld te kijken. Dan is er geen reden meer om bang te zijn. Je ervaart dan de Hogere Wijsheid van je lichaam en vanuit die hogere wijsheid ga je de wereld om je heen op een andere manier waarnemen. Vanuit die Hogere Wijsheid ga je inzien dat er zich een nieuw plan aan het ontvouwen is, de geboorte van een heel nieuw tijdperk. Een tijdperk van Harmonie, Liefde en Gelijkwaardigheid. Een tijdperk waarin we weer kunnen leven in harmonie met de natuur, het universum, onszelf, met elkaar en in harmonie met de Schepper!

We leven dus eigenlijk in een fantastische tijd en bewust of onbewust hebben we ervoor gekozen om juist in deze overgangstijd op Moeder Aarde te zijn om met elkaar deze tijdslijn neer te zetten.
Wanneer we onze persoonlijkheid overstijgen gaan we beseffen dat we soevereine, multidimensionale, Goddelijke wezens zijn met ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Dat hebben we te lang niet meer beseft, doordat we afgesneden waren van onze Goddelijkheid. Op dit moment beginnen we massaal wakker te worden en ons te her-inneren wie we werkelijk ZIJN.

Tijdens deze workshop gaan we het collectieve angstveld overstijgen. Jij bent een open kanaal en mag gaan ervaren dat jij een multidimensionaal, Goddelijk wezen bent en dat de nieuwe wereld via ons allemaal werkelijkheid kan worden.
Aan de hand van een presentatie wordt jij meegenomen in de geschiedenis van de mensheid. Zo krijg jij inzicht in het bewustzijnsproces dat nu gaande is en wat maakt dat we als mensheid zo lang geen verbinding konden maken met het soevereine, multidimensionale, Goddelijke wezen dat wij werkelijk ZIJN.
Dat gaan we ook lijfelijk ervaren middels oefeningen en meditaties. De 13 aquariuschakra’s worden geactiveerd, deze vertegenwoordigen facetten van het Nieuwe Tijdperk en het bijbehorende bewustzijn. Ook gaan we ons vanuit ons hart dieper verbinden met de wijsheid van Moeder Aarde en onze dromen en visioenen voor het Nieuwe Tijdperk in het collectieve veld zetten. Zo kunnen we met z’n allen een positieve bijdrage leveren aan de geboorte van het Nieuwe Tijdperk.

Tussendoor is er ruimte voor interactie en om ervaringen uit te wisselen.

We starten om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. De locatie is: Minderbroederssingel 44 in Roermond.
Bijdrage voor deze workshop is € 99,00 

Voor koffie, thee, lekkers en een vegetarische lunch wordt gezorgd.

Het belooft een bijzondere dag te worden.
Voor info en opgave:
Niek Theelen
www.ziels-blij.nl
info@ziels-blij.nl
tel. 06-43 43 83 70                                        

Monique Houben
www.zonnebloom.nl & www.zielsprogressie.nl  
zonnebloom44@gmail.com 
tel. 06-51 88 69 66