Centrum De Zonnebloom

 

Doel

Hof van Papilio heeft het primaire doel om, jongeren een veilige haven te bieden, samen te brengen, een luisterend oor te zijn, krachten te bundelen en het gelijkgestemden netwerk uit te breiden om vervolgens samen de weg vrij te maken naar een hoopvolle toekomst met perspectief. Voor ouders die onbeantwoorde vragen hebben en zich geroepen voelen hun kind(eren) te zien, zoals zij ook graag gezien willen worden.

Missie 

Verspreid over heel Nederland gaat Hof van Papilio krachtplekken creëren. Dit zijn lokale Hofjes van Papilio waar enthousiaste jongeren, meedenkende ouders en andere bevlogen volwassenen hun verantwoordelijkheid nemen om in hun eigen stad of dorp themabijeenkomsten voor jongeren, ouders en hulpverleners organiseren. Zij zijn de lokale kerngroep van Hof van Papilio. Je herkent ze aan de groenwitte T-shirts met het logo van Hof van Papilio. Op de dag van samenkomen zijn zij het aanspreekpunt, de ankers en begeleiden de themabijeenkomsten. Wij zijn verheugd dat in Venlo het eerste Hofje van Papilio is gestart.
Hou de website in de gaten: http://www.hofvanpapilio.nl

 

Hof van Papilio

'Hier mag IK ongemak ervaren'
 

Hof van Papilio is bewust-Zijn. Hét podium en dé ont-moetingsplek voor pubers en jongeren die vastlopen in het huidige (school-)systeem en voor jongeren die een verstoorde relatie hebben met ouders en/of anderen. In het Hof van Papilio vindt kruisbestuiving plaats. Kennis, ervaring, beleving, wijsheid, achtergrond, cultuur, dialect, normen, waarden, afkomst en identiteit worden hier gedeeld. Hierdoor wordt het ontwikkelingsproces van rups naar vlinder voor ieder uniek mens verrijkt, waardoor de weg vrijgemaakt wordt om de regie en verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leven én te ontdekken wie en wat je daadwerkelijk bent! Juist in deze tijd mogen we ervaren dat we steeds verder ontpoppen tot prachtige vlinders die we in wezen ZIJN.

Voor ouders en volwassenen, die het lastig vinden om aansluiting te vinden met deze pubers en jongvolwassenen biedt Hof van Papilio een luisterend oor. Ervaringsdeskundigen hebben hierin een begeleidende rol.

Verder worden er bij elke bijeenkomst inspirerende gastsprekers uitgenodigd die ondersteunen bij het verwezenlijken van de dromen.

Daarnaast is het mogelijk om eigen initiatieven met de andere te delen op de Zeepkist.
Hof van Papilio heeft de missie om, verspreid over heel Nederland, krachtplekken te creëren. Dit zijn Hofjes van Papilio waar vlinders elkaar ontmoeten om samen een hartgedragen Nieuwe Wereld vorm te geven. Vanaf maart 2023 'fladderen' wij voor onze naamsbekendheid vanuit Reuver, naar Venlo, Wijnandsrade, Geldrop, Baexem en Sittard.

Meer informatie: www.hofvanpapilio.nl