Centrum De Zonnebloom

ZIELSPROGRESSIE: REIS NAAR JE INNERLIJKE UNIVERSUM, DE WOONKAMER VAN JE HART

In veel oude geschriften over de hele wereld wordt verwezen naar deze speciale plek in ons Hart. Het soefisme spreekt over een geheime kamer in het Hart waar je één kunt worden met God, het Hindoeïsme van een bijzondere plaats waarin God en de mens in een Heilige Eenheid samenkomen, Jezus sprak over het binnengaan in het Koninkrijk van de Hemel, de Islam leert van de verborgen Iman in het Hart en Teresa van Avila schreef over de ‘Interior Castle’, ons Innerlijke Kasteel.

In deze tijd, waarin een collectief spiritueel ontwaken van de mensheid plaats vindt, zou ik het liever de Woonkamer van mijn Hart willen noemen omdat het de plaats is waar we ons weer mogen her-inneren wie we werkelijk Zijn. Dat proces van her-inneren begint dicht bij onszelf, diep van binnen, in de Woonkamer van ons Hart.
Hier mogen we weer ervaren wie we werkelijk Zijn. In deze ruimte kan ons Bewust Zijn opstijgen en verbinden met ons Hogere Zelf, de Bron, alle andere dimensiesvelden en bibliotheken. Hier wordt ons Pad verlicht door Gouden Stralen en worden wij ons bewust van:

  • onze Blauwdruk, onze scheppingskracht, talenten en mogelijkheden meegenomen vanuit vorige levens en andere dimensies
  • wie we werkelijk in onze wezenskern zijn
  • de verbanden tussen onze huidige en vorige levens, de rode draad dor levens heen
  • wat maakt dat we juist nu, in deze tijd van transformatie op de Aarde aanwezig zijn
  • de wijsheid van de kosmische eenheid en onze verbinding met Al Wat Is, het Eénheidsveld
  • onze kennis en wijsheid die we allemaal op onze eigen unieke manier bij ons dragen en die nu zo belangrijk is voor de bewustzijnsgroei 
    van het grote geheel om samen te groeien naar een Hoger Bewust Zijn
  • wat ons nog tegenhoud om dit helemaal vanuit ons Hart te leven, om volledig te Zijn

De Reis naar je Innerlijke Universum de woonkamer van je Hart duurt gemiddeld 3 uur en de sessie wordt opgenomen.

Voordat je aan deze Zielsprogressie begint is het belangrijk dat je van te voren één succesvolle regressie hebt gehad met een ervaring in een vorig leven. Dit om zeker te zijn dat je een diepe trance kunt bereiken en deze ook gedurende de zielenreis kan vasthouden.
Als je deze ervaring nog niet hebt dan kan een en ander kort na elkaar plaatsvinden, bijvoorbeeld enkele dagen of een week tussen beide sessies in. Ook is het belangrijk dat je voldoende inzicht hebt in je eigen proces. Dat betekent dat je aan jezelf hebt gewerkt met bijvoorbeeld Regressie- en Reïncarnatietherapie.

Een afspraak maken voor de reis naar de Woonkamer van je Hart kan via ons email-adres of telefonisch: 06-51886966.