Centrum De Zonnebloom

 

Regressietherapie

Regressie is herbeleven van vroegere ervaringen. In regressietherapie gaat een cliënt begeleid terug naar de ervaringen die ten grondslag liggen aan de huidige problemen en eigenaardigheden. Regressietherapie gebruikt herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen, die storend nawerken in het heden. Maar ook voor het activeren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens en talenten.

Klachten als angsten, onzekerheid, depressies, relatieproblemen en ook storende seksuele problemen hebben oorzaken. Ook storende karaktertrekken als luiheid of negatieve overtuigingen als 'het is mijn schuld dat alles fout gaat', hebben oorzaken in het verleden. Hetzelfde geldt voor veel lichamelijke klachten en zogenaamde psychosomatische klachten. Die oorzaken zijn we meestal vergeten. Ons lichaam houdt de herinneringen eraan vast op een manier waar wij last van krijgen zodat wij eigenlijk wel gedwongen worden om die onbewuste herinneringen aandacht te geven.... In die vergeten belevingen zitten emotionele wonden die nooit zijn geheeld.
We lopen soms met overtuigingen rond zoals 'ik ben niet goed genoeg' of 'zolang ik pijn voel leef ik nog'. Zulke hardnekkige, half bewuste overtuigingen zijn bijna nooit te verklaren vanuit de omstandigheden nu en hier in dit leven; dit soort 'postulaten' veranderen slechts als we begrijpen hoe ze konden ontstaan en waarom wij ze verder hebben vastgehouden.
Regressietherapie is een zeer effectieve transpersoonlijke psychotherapie. Centraal staat het 'bevrijdend' her–beleven. Het her–beleven onder begeleiding van de regressie– en reïncarnatietherapeut, levert begrip en inzicht op en daardoor kan een cliënt oude 'ladingen' en storende gedachten eindelijk loslaten. Na het opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties zich, en cliënten ervaren wat de samenhang is tussen hun ervaringen van Toen en hun klachten van Nu.

De resultaten van deze therapie zijn te onderscheiden in:

Mentale resultaten:
Toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip voor mensen, bevrijding van dwangmatig gedrag en hardnekkige storende ideeën.

Emotionele resultaten:
Innerlijke kalmte en rust, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, herstel van inlevingsvermogen en van positieve emoties (zoals weer kunnen genieten), en het uiten van emoties (het tonen van verdriet of boosheid).

Lichamelijke resultaten:
Het verdwijnen van psychosomatische spanningen en kwalen. Het verdwijnen van lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden zoals onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden/allergieën en lichamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring te geven is.

 

Reïncarnatietherapie

Regressietherapie die niet alleen ervaringen uit dit leven, inclusief de vroege jeugd en pre– en perinatale tijd, accepteert, maar ook de belevingen die kennelijk vóór dit leven liggen. Hetzelfde 'ik' ervaart zich in een ander lichaam en in andere tijden. Regressietherapeuten ontdekten vorige levens bij toeval. In plaats van de suggestie te geven: 'Ga terug naar het moment in je jeugd dat…', gaven zij de suggestie: 'Ga terug naar de eerste keer dat…'. Vaak volgde dan een traumatische ervaring in een andere tijd, een ander land, vaak zelfs in het lichaam van het andere geslacht. Soms was het her–beleven en uiten van deze gebeurtenis voldoende om hardnekkige problemen te genezen.
Reïncarnatietherapie beperkt zich natuurlijk niet tot vorige levens. En zelfs als de oorzaak in een kennelijk vorig leven zou liggen, is het verweven geraakt met het leven van nu, want het is nu 'omhoog' gekomen. Het is teweeg gebracht door iets wat nu gebeurd is. Wij gaan ervan uit dat alles wat tijdens een sessie opkomt, en door de cliënt wordt aangereikt, van belang is en dat veel wat vreemd lijkt toch zijn plaats vindt.
Wanneer je begint met reïncarnatietherapie, werk je aan een individueel bewustwordingsproces. Dit is een zeer intens leerproces, dat verschillende stadia kent, die voor iedereen verschillend zijn en anders kunnen worden ervaren. Neem de tijd en de rust daarvoor. Lichaam en geest zullen soms moeten wennen aan de hervonden eigen energie; het meer aanwezig zijn hier en nu.

VOOR WIE IS DEZE THERAPIE GESCHIKT
Regressietherapie werkt op inzicht. Dat kan alleen werken als we de oorzaak van onze problemen willen begrijpen, en als we zelf aan onze genezing en ontwikkeling willen werken. Regressietherapie confronteert ons met onze onverwerkte emoties en onze vaak pijnlijke herinneringen. Dat moeten we aandurven en we moeten de indrukken die opkomen serieus nemen en ze niet bij voorbaat als onzin afdoen. Als we moeilijk bij onze gevoelens kunnen komen, gaat regressie moeizamer. Soms is het dan raadzaam eerst een andere therapie te doen, bijvoorbeeld lichaamswerk.

Regressietherapie is een psychotherapie die bewezen heeft snel te werken, zonder medicijnen en met intensieve betrokkenheid en respect van de therapeut. Er ontstaat geen afhankelijkheid naar de therapeut doordat de cliënt zelf actief werkt en verantwoordelijkheid neemt.
De sessies duren twee tot drie uur per keer en bij 'Tarieven' zijn de kosten te vinden. 

Artikel over Regressie– en Reïncarnatietherapie: 'Helende ontdekkingsreis langs onbewuste herinnering' uit de Trompetter.

Een afspraak maken kan via ons mail-adres of telefonisch: 06-51886966