Centrum De Zonnebloom

VERNIEUWDE WEBSITE

Op de Aarde is een enorme bewustzijnsontwikkeling gaande en een verschuiving naar een veel hogere trillingsfrequentie. Dat heeft de laatste jaren een prachtig proces in mij wakker gemaakt. Dat maakt dat ik, in volledige vrijheid van Wie Ik Ben, vanuit mijn Hart, vanuit mijn Innerlijke Licht, Centrum De Zonnebloom op een vernieuwde manier vorm wil geven op weg naar een Nieuwe Vrije, Vreugdevolle en Vredige wereld waarin ruimte is voor ieders Persoonlijke Bloei en Hoger Bewust Zijn. Dat vraagt natuurlijk ook om een vernieuwde website!

DE ZONNEBLOOM
Centrum voor Bloei en Bewust Zijn

We leven momenteel in een onrustige tijd, en tegelijkertijd biedt deze periode ook een prachtige kans om als mens verder door te groeien. 

Er vindt een collectief spiritueel ontwaken van de mensheid plaats waarin we ons allemaal weer gaan her-inneren wie wij werkelijk Zijn. In deze roerige tijd hebben wij er bewust of onbewust voor gekozen om nu in een menselijk lichaam hier op Aarde te zijn en mee te werken aan een fascinerend transformatieproces. Dit proces begint eerst diep van binnen, in ons eigen lichaam, in de woonkamer van ons Hart.

Juist in de 'Woonkamer van ons grote Hart' is het waar ons innerlijk Licht ons levenspad verlicht en waar wij alle informatie vinden over onze oorspronkelijke blauwdruk en het doel van onze komst naar de Aarde. Ook worden wij meer en meer bewust van onze talenten, mogelijkheden en inzichten meegenomen ook vanuit vorige levens en hogere dimensies. Hier beseffen en ervaren wij weer wie wij ten diepste Zijn!

Deze onlosmakelijke verbinding en eigen wijsheid zijn we tijdens onze reis op Aarde kwijt geraakt. We zijn ons gaan verbinden met de materie en vastgelopen in de matrix. We zijn vergeten dat alles wat we nodig hebben te vinden is in de ‘Woonkamer van ons Hart’.

Dat is waar we ons nu massaal bewust van worden. We zijn een gigantische verschuiving aan het maken naar een Aarde op een veel hogere trillingsfrequentie. We zijn multidimensionale wezens met ongekende unieke mogelijkheden en kwaliteiten. Als we alles durven loslaten, gaan leven in mogelijkheden, in vrijheid en onbegrensdheid, zijn wij in staat om weer volledig verbinding te maken met de Bron, het Eenheidsveld waar wij vandaan komen. Dan identificeren wij ons niet langer met het ego en kan ons Hogere Bewust Zijn op een intense, natuurlijke manier door ons heen stromen.

Eerst dan zijn we in staat om te zien en te voelen dat wij allemaal levende en unieke wezens zijn, die naar de Aarde zijn gekomen om hier, met vele andere zielen, een vrije, vredige, vreugdevolle wereld te creëren.

Bij Centrum De Zonnebloom ben je welkom om je verleden een plaats te geven in je grote Hart. Zo kun je jezelf bevrijden van oude patronen en overtuigingen om te leven in totale vrijheid van wie en wat jij bent. Hoger Bewust Zijn!